projecten waarbij de lengten

te leggen kabel variëren van                           

10 meter tot 250 kilometer of meer      

VACATURES

Meewerkend voorman

Functienaam Meewerkend voorman
Rapporteert aan De meewerkend voorman rapporteert aan de projectleider.
Omschrijving
basisactiviteiten
Werkt onder niet-continu toezicht.  
Begeleid medewerkers. 
Onderhoud contacten (op verschillende niveaus). 
Voert enige administratieve handelingen uit (o.a. afrekenstaat en uren-registratie). 
Kabeltrekken. Tekening lezen, tracé uitzetten en werkvoorbereiding gericht op kabelwerkzaamheden. 
Het toepassen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
Indien nodig, bereid om andere werkzaamheden uit te voeren.

Functie-eisen LBO/ MBO werk - en denkniveau of gelijkwaardig, bij voorkeur aangevuld met: Vakman kabelwerker [SBW]. 
VCA-VOL Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden De meewerkend voorman heeft als taak op de locatie waar werkzaamheden van Kabelwerken H.J. van Dorp worden verricht, zorg te dragen dat alle uitvoerende medewerkers hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. 
Verantwoordelijk voor alle op locatie verrichte werkzaamheden door uitvoerende medewerkers van Kabelwerken H.J. van Dorp. 
Veilig uitvoeren van de werkzaamheden, gebruikmakend van de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen. Alsmede het deelnemen aan periodieke bijeenkomsten op het gebied van Veiligheid, gezondheid en milieu en het melden van onveilige situaties en ongevallen.

Wordt vervangen door
In geval van afwezigheid wordt door de projectleider eventueel een plaatsvervangende meewerkend voorman toegewezen. De plaatsvervanger is direct verantwoordelijk voor de desbetreffende werkzaamheden.

> Solliciteren

 
 

Kabelwerker

Functienaam Kabelwerker
Rapporteert aan De medewerker rapporteert aan de meewerkend voorman.
Omschrijving
basisactiviteiten

Werkt onder toezicht.
Gericht op kabelwerkzaamheden aangevuld met graafwerkzaamheden.
Indien nodig, bereid om andere werkzaamheden uit te voeren.

Functie-eisen

VBO werk - en denkniveau.
VCA Basisveiligheid

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden

De medewerker heeft als taak op de locatie waar werkzaamheden van Kabelwerken H.J. van Dorp,
worden verricht, kabels aan te brengen in de daarvoor bestemde goten en sleuven en als de werkzaamheden zijn afgerond de werkplek opgeruimd achter te laten. Veilig uitvoeren van de werkzaamheden, gebruikmakend van de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen. Alsmede het deelnemen aan periodieke bijeenkomsten op het gebied van Veiligheid, gezondheid en milieu en het melden van onveilige situaties en ongevallen.

Wordt vervangen door

In geval van afwezigheid wordt door de projectleider eventueel een plaatsvervangende medewerker toegewezen, de plaatsvervanger is direct verantwoordelijk voor de desbetreffende werkzaamheden.

> Solliciteren